Het ontwikkelteam

Een team vol vakdisciplines

Zo’n slimme assistent ontwerpen en maken raakt aan erg veel vakdisciplines. Reden waarom we erg blij zijn dat de volgende partijen deel van ons team uitmaken:

Tilburg University

Tilburg University: afdeling Communication and Cognition; Expertise in gezondheidscommunicatie en digitale ongelijkheid.

“Met behulp van dit onderzoek beogen we samen met de doelgroep zinvolle technologie te ontwikkelen met als doel inclusie en participatie voor kwetsbare doelgroepen te vergroten.”

 

Christine Liebrecht

 

Nadine Bol

 

Hanneke van Heijster

 

Marjolein Antheunis

 

Radboud university

Radboud university and medical center: Eerstelijnsgeneeskunde, Academische Werkplaats Sterker op eigen benen. Expertise: Burgerwetenschap & Inclusief onderzoek.

“Met behulp van dit onderzoek zoeken we wetenschappelijke bewijsvoering en onderbouwing voor nut en noodzaak van burgers en ervaringsdeskundigen als co onderzoekers/burger wetenschappers.”

 

Kirsten Bevelander

 

Anneke van der Cruijsen

 

Julia van Calis

 

Mobile Water

Mobile Water: Expertise in zowel het ontwikkelen van digitale gebruikerservaringen en het toepassen van AI voor het voeren van natuurlijke spraak, spraakdialogen via verschillende digitale media.

“Door kennis te vergaren hoe digitale interacties in de zorgsector kunnen worden toegepast voor de beoogde doelgroep zijn we in staat om de nieuwste digitale technologieën optimaal in te zetten voor de zorgsector.”

 

Pim den Uyl

 

Reframing Studio

Reframing Studio: Expertise op het gebied van participatieve ontwerpprocessen.

“Door inclusief te ontwerpen vanuit de behoefte met en voor mensen met chronische gezondheidsuitdagingen als LVB, autisme en GGZ.”

 

Emilie Tromp

 

MEEPlus

MEEPlus: expertise van het sociaal domein vanuit professionals en ervaringsdeskundigen.

“Door actieonderzoek in een multidisciplinair team te verrichten gecombineerd met implementatie in de praktijk met als doel om kwetsbare mensen al dan niet met een beperking MEE te laten doen in de maatschappij.”

 

Wien Feitz

 

Christel de Krosse

 

Michael Muller

 

Health~Holland en ZonMw

Dit project is mogelijk gemaakt dankzij Health~Holland en ZonMw. Hun financiering is een steun in de rug.

ZonMw en Health-Holland werken samen om creatieve, innovatieve en vooral ook duurzame oplossingen te realiseren voor de maatschappelijke uitdagingen in Gezondheid en Zorg. Dit project sluit aan op de doelstellingen binnen de topsector LSH (Life Sciences & Health), zoals aangewezen door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. De topsector LSH initieert en stimuleert multidisciplinaire publiek-private samenwerking (PPS) door het aantrekken van financiële middelen en het delen van ‘best practices’. In dit project leveren naast de bijdrage van ZonMw, ook projectpartners een financiële bijdrage aan het project.

 

Mogelijk gemaakt dankzij

Zo’n slimme assistent ontwerpen en maken raakt aan erg veel vakdisciplines.
Reden waarom we erg blij zijn dat de volgende partijen deel van ons team uitmaken.