Sneller hulp vinden

Mogelijkheden van een virtuele assistent

Op deze site informeren we je over het project Sensitieve Virtuele Assistent waarin we onderzoeken op welke wijze nieuwe dialoogtechnieken zoals Artifical intelligence (AI) mensen die kwetsbaar zijn kunnen gaan helpen.

Digitale hulp die echt helpt

Binnen het huidige zorgstelsel is het krijgen van de juiste hulp en het vinden van de juiste hulpverlener steeds ingewikkelder geworden. Wachttijden van 8 weken zijn in de zorg of bij de gemeente geen uitzondering. Mensen in een kwetsbare positie hebben daar last van. Vaak hoor je al dat de zorg moet digitaliseren om de kosten in de hand te blijven houden. Maar hoe doe je dat dan en, belangrijker nog, hoe doe je dat goed zodat iedereen er ook mee overweg kan? In het onderzoeksproject wordt gezocht op welke wijze nieuwe technologieën en nieuwe vormen van digitale communicatie mensen die kwetsbaar zijn passend kunnen ondersteunen.

Digitale helpende hand

De ambitie in het project is om te onderzoeken op welke wijze burgers in een kwetsbare positie via digitale interacties met de sensitieve virtuele assistent.

Digitale helpende hand

Makkelijker de weg kunnen vinden in zorg en welzijn

Minder overvraagd worden

Minder schaamte ervaren bij het vragen van hulp

Digitale hulp, maar dan goed

De vraag is of en hoe een virtuele assistent je aan de hand kan nemen en de weg kan wijzen naar antwoorden of naar passende ondersteuning. Er zijn veel apps en robots in ontwikkeling ter ondersteuning van mensen in het dagelijks leven. Onbekend is hoe mensen met een beperking assistentie in hun zoektocht naar ondersteuning, met behulp van een virtuele assistent ervaren. Onze droom is om passende oplossingen te ontwikkelen die aansluiten op de behoefte van kwetsbare burgers zodat de digitale ongelijkheid niet onnodig groter wordt.

Een groot probleem

Het grote probleem speelt vooral bij degenen die geen netwerk om zich heen hebben waar ze om hulp kunnen vragen. Dit blijkt ook uit een 1vandaag-reportage, waarin antropoloog Christine Dedding vertelt over haar onderzoek naar de groeiende kloof in de digitale ongelijkheid. “Bij vier miljoen Nederlanders ontbreekt het aan digitale vaardigheden om mee te komen.”

Mogelijk gemaakt dankzij

Zo’n slimme assistent ontwerpen en maken raakt aan erg veel vakdisciplines.
Reden waarom we erg blij zijn dat de volgende partijen deel van ons team uitmaken.