Citizen Science

Wat is het en waarom?

Burgerwetenschap betekent dat gewone mensen werken aan onderzoek zonder dat ze daarvoor geleerd hebben, zoals wetenschappers. Ze kiezen bijvoorbeeld zelf het onderzoeksonderwerp, bedenken een onderzoeksvraag en hoe ze het onderzoek moeten uitvoeren, verzamelen en analyseren informatie, verwerken de resultaten en communiceren over het onderzoek en wat eruit komt.

In dit project

In dit project werken we in elke stap van het onderzoek samen met onze burgerwetenschappers Anneke, Michael en Wien. Ze hebben van tevoren meegedacht over het projectvoorstel en de onderzoeksvragen. Op dit moment helpen ze met het werven van deelnemers en het verzamelen van informatie in de gespreksgroepen.

 

Samen met onderzoekers

Ze werken samen met onderzoekers Hanneke en Julia en de ontwerper Emilie. Als onderzoeker en ontwerper kun je veel leren van de ervaringen en ideeën van burgerwetenschappers en de onderzoeksdeelnemers. Zelfs als je denkt: nu heb ik alles in beeld, dan weten de burgerwetenschappers je te verrassen en een punt te benoemen dat je als onderzoeker over het hoofd hebt gezien.

Elkaar scherp houden

Burgerwetenschappers houden het projectteam scherp en werken op een gelijkwaardige manier mee aan het onderzoek. Door inclusiviteit en burgerwetenschap krijgt onderzoek impact op de praktijk.

De waarde van burgerwetenschappers

Onderzoekers Julia en Kris zijn in oktober in Berlijn geweest bij het Europese Citizen Science congres. Julia heeft gepresenteerd over de waarde die burgerwetenschappers hebben voor technologie- en onderzoeksprojecten, zodat het eindproduct aansluit op wat de praktijk wil. Julia onderzoekt dit tijdens dit project over de virtuele assistent. Ze blijft ons dus 2 jaar volgen!

Wat hebben onderzoekers met een beperking nodig
Kris heeft een project gepresenteerd waarin ze onderzoekt wat mensen met een beperking nodig hebben om aan onderzoek te kunnen doen en hoe we over onderzoek kunnen communiceren. Deze kennis kan helpen om burgerwetenschappers op de juiste manier te ondersteunen in het onderzoek doen. De onderzoekers hebben veel andere presentaties gezien en mensen gesproken, om meer te leren over burgerwetenschap en methoden van samenwerken.

Mogelijk gemaakt dankzij

Zo’n slimme assistent ontwerpen en maken raakt aan erg veel vakdisciplines.
Reden waarom we erg blij zijn dat de volgende partijen deel van ons team uitmaken.